1838 Henri-Ferdinand Van Heurck wordt geboren te Antwerpen op 28 augustus. Hij doorloopt de lagere school in Antwerpen, Zandhoven en Sint-Niklaas.

Op 8-jarige leeftijd maakt hij zijn eerste plantenverzameling en omdat hij zo geïnteresseerd is in de natuur krijgt hij een verzameling drogerijen en, na lang aandringen, zijn eerste microscoop. 


Zijn secundair onderwijs begint bij de Jezuïeten te Aalst, waar hij start met zijn eerste echt herbarium. Halverwege komt hij terug naar Antwerpen en beëindigt zijn middelbare studies aan het Koninklijk Atheneum.

Omdat hij geen Latijn heeft gestudeerd kan hij niet naar de universiteit. 
Hij volgt aanvullende studies, o.m. aan het Sint-Ignatius-instituut te Leuven. In dit instituut heeft hij als leraar pater Vincent Gautier, een bekende botanist en een der eerste diatomeeënkenners van België. Deze oefent een sterke invloed uit op de jonge Van Heurck.

1858 Van Heurck begint met de systematische studie van de Antwerpse flora in samenwerking met J.I. De Beucker (1827-1906), een plantenkweker en zaadhandelaar. Samen met De Beucker sticht hij het Antwerps Kruidkundig Genootschap. Hij geeft gratis lessen (in het Nederlands!) voor hoveniers en andere belangstellenden.

1859 Onder invloed van pater Gautier begint hij volledig autodidactisch aan de diatomeeënstudie en verwerft wereldfaam met zijn werk.

1861 Van Heurck geeft het eerste deel van de Antwerpse Analytische Flora uit. Het blijft bij dit eerste deel. Ook verschijnt Prodrome de la Flore de Brabant. 
Hij vertrekt naar Bonn om bij professor Hermann Schacht plantenanatomie te studeren en micropreparaten te leren maken.

1862 Medestichter van de Société Royale de Botanique de Belgique.

1864 Samen met V. Guibert geeft hij de Flore médicinale belge uit. Hij sticht ook de Société Phytologique d’Anvers met een eigen tijdschrift. 
Vanaf dit jaar geeft hij, vanaf 1 mei tot 18 september, elke zondag om 10 uur een gratis openbare leergang plantkunde en microscopie. Hij blijft dit doen tot in 1908.

1865 Van Heurck geeft Le Microscope, sa construction, son maniement, la technique microscopique en général; la photomicrographie; le passé en l’avenir du microscope uit en werkt mee aan L’Etudiant Micrographe van A. Chevalier.

1866 Hij begint met een maandelijkse cursus herboriseren.

1867 Hij wordt leraar chemie aan de Antwerpse Nijverheidsschool, en dit tot 1898 wanneer hij om gezondheidsredenen op pensioen gaat. Hij koopt het herbarium Siefert-von Reichenbach, dat hij samenvoegt met het zijne en verder uitbreidt. Het herbarium Siefert-von Reichenbach-Van Heurck omvat 250.000 specimen van 60.000 soorten.

1869 Hij woont in de rue de la Santé 8 (nu Van Heurckstraat) in Antwerpen en neemt daar de verfhandel van zijn vader over. 
Le Microscope kent een tweede uitgave. Op 3 november wordt hij benoemd tot Doctor Honoris Causa in de wetenschap en de filosofie aan de universiteit van Rostock. Zijn bibliotheek omvat ondertussen 5.600 boeken. Vanaf nu houdt hij zich vooral met de diatomeeënstudie bezig.

1875 Hij geeft lessen in de medisch-commerciële plantkunde.

1877 Wordt directeur en professor aan de Antwerpse Plantentuin. Hij geeft die tuin zijn huidige vorm en opent er een museum, waarin hij regelmatig zijn lessen geeft.

1878 Derde uitgave van Le Microscope. Pater Vincent Gautier schenkt hem de helft van zijn diatomeeënverzameling, de vrucht van 25 jaar verzamelen in heel België.

1880 Uitgave van de Synopsis de Diatomées de Belgique.

1881 Van Heurck wordt voorzitter van de Société Belge de Microscopie (1874-1907).

1882 Tot nu toe werd hoofdzakelijk daglicht, olie- of petroleumverlichting in de microscopie gebruikt. Van Heurck introduceert de elektrische verlichting.

1885 Bij de Synopsis wordt een verzameling van 550 micropreparaten uitgegeven.

1887 Hij fotografeert diatomeeënpreparaten. Met zijn stoomjacht Nautilus, met aan boord een laboratorium, opereert hij van Gent tot Saeftinge en in alle wateren met een getijdenwerking.

1890 De Engelse firma Watson & Co construeert speciaal voor de fotomicrografie van diatomeeën en andere delicate onderzoeken de Van Heurck n° 1-microscoop naar zijn ontwerp, die nog tot in 1940 te koop werd aangeboden.

1891 Le Microscope is aan de vierde uitgave toe. Dr. Van Heurck organiseert in het Koninklijk Atheneum van Antwerpen een internationale tentoonstelling over microscopie.

1892 Aan boord van zijn (tweede) stoomjacht Suzon onderzoekt hij de diatomeeën van de Scheldemonding en de Noordzee.

1896 Twee maanden nadat Röntgen zijn studie over X-stralen publiceerde maakt Van Heurck radiografieën.

1897 Les Techniques et les Applications diverses des Rayons X wordt op eigen kosten uitgegeven.

1899 Uitgave van Traité des Diatomées, waarvan de Engelse vertaling reeds in 1896 verschenen was.

1908 Uitgave van Prodrome de la Flore des Algues marines des îles Anglo-Normandes en des côtes nord-ouest de la France.

1909 Dr. Henri-Ferdinand Van Heurck sterft op 13 maart. Twee dagen later verschijnt zijn laatste werk: Diatomées de l’Expédition antartique Belge: la Belgica.

Tijdens zijn leven voerde hij een correspondentie met R. Zeiss en E. Abbe.

In 1909 reeds koopt de Stad Antwerpen zijn diatomeeënverzameling (19 000 preparaten), zijn historische microscopenverzameling (100-tal microscopen en toebehoren) en het Siebert-Reichenbach-Van Heurckherbarium aan, evenals zijn bibliotheek. Zijn herbarium van België en zijn drogerijverzameling had Van Heurck reeds testamentair aan de Antwerpse Plantentuin geschonken. Al deze objecten werden vanaf 1926 ondergebracht in een museum aan de Kruidtuin (zie 1877), dat echter sloot in 1949. Dank zij Edward Frison (1888-1973) blijft alles compleet en komt vanaf 1964 in de Antwerpse Zoo, waar de microscopen werden tentoongesteld en de wetenschappelijke bibliotheek gecatalogeerd. 


Er was ook nog een verzameling van fysische instrumenten, de verzameling Nijverheidsschool-Van Heurck, die tot 1950 in een mooi museum tentoon stond maar dan wegens plaatsgebrek het veld moest ruimen.

Tussen 1950 en 1968 verdween meer dan de helft van de collectie of geraakte stuk. Weer dankzij E. Frison werden de resten veilig opgeborgen en na diens dood nog aangerijkt met de verzameling van Frison zelf. In 1985 werden beide instrumentenverzamelingen overgebracht naar de Universiteit Antwerpen (Campus Groenenborger).

Ondertussen is ook het museum in de Antwerpse Zoo gesloten. Een groot deel van de microscopenverzameling (met o.m. één van de tien overblijvende Van Leeuwenhoekmicroscoopjes) is nu te bewonderen in het Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschap, Krijgslaan 281 (gebouw S30), 9000 Gent, 09/264 49 30, http://www.sciencemuseum.ugent.be

In 1900 kocht Van Heurck het befaamde legpreparaat Universum Diatomacearum Moellerianum van Johann Diedrich Möller. Het bevatte oorspronkelijk 4026 verschillende diatomeeën. KAGM leden Jef Schoors en Karel Van Camp kregen de gelegenheid om dit preparaat in detail te fotograferen. Kijk in de Galerij onder ‘Diatomeeën’.

Henri-Ferdinand Van Heurck 1838–1909Watson-Van Heurck microscopeVan Heurck fotomicrografie-opstellingSynopsis DiatoméesVis met X-stralen gefotografeerdEen van de vele kasten met diatomeeënEen lade met diatomeeën