Wekelijkse bijeenkomst

Elke maandagavond (behalve op feestdagen) staat er een interessant onderwerp op het programma. De vergadering (19.45 tot 21.45 uur) start gewoontegetrouw met een rondvraag, waarbij ieder lid iets i.v.m. microscopie kan meedelen of een vraag kan stellen. Dan begint het eigenlijke werk en dat kan o.m. zijn:

  • een micropreparaat maken, met voorafgaand een toelichting bij het onderwerp;
  • het aanleren van microscopietechnieken;
  • een voordracht over de meest diverse onderwerpen, verband houdend met microscopie;
  • een projectieavond met microbeelden.

Andere activiteiten

Jaarlijks nemen we enkele malen met een stand deel aan demonstratiedagen van andere wetenschappelijke verenigingen. Daar laten we zien dat er ook een levende wereld is die niet met het blote oog kan verkend worden. Zo willen we een bijdrage leveren tot het kweken van meer eerbied voor al wat leeft.

Elk jaar verzorgen we een werkgroep microscopie op het Vlaams Congres van Leraars Wetenschappen. Op vraag van andere verenigingen komen we naar hen toe met ons materiaal om hun leden een avondje microscopie te laten beleven.