Het Koninklijk Antwerps Genootschap voor Micrografie (KAGM) is ongetwijfeld een van de oudste wetenschappelijke verenigingen van Antwerpen. Sinds de stichting komen de leden ononderbroken bijeen. Het is een feitelijke vereniging, zonder wettelijke statuten, die er in slaagt te bestaan zonder externe geldelijke steun.

Dit is mogelijk door de geest van kameraadschap onder de leden, wars van elke politieke of filosofische overtuiging. Het zijn dames en heren van allerlei slag: bedienden, arbeiders, leraars, zelfstandigen, studenten, bedrijfsleiders, gepensioneerden.

Dank zij de gastvrijheid van de Universiteit Antwerpen (Campus Groenenborger) kunnen we beschikken over een laboratorium met microscopen en stereomicroscopen voor alle aanwezigen. Ons materiaal staat veilig opgeborgen in een lokaal dat alleen voor ons toegankelijk is en waar we tijdens de werkuren ook zelf vrij kunnen gaan werken.