Het Koninklijk Antwerps Genootschap voor Micrografie (KAGM) is ongetwijfeld een van de oudste wetenschappelijke verenigingen van Antwerpen. Sinds de stichting komen de leden ononderbroken bijeen. Het is een feitelijke vereniging, zonder wettelijke statuten, die er in slaagt te bestaan zonder externe geldelijke steun.

Onze doelstelling is het in groepsverband bestuderen van alles wat met een microscoop onderzocht kan worden, het aanleren van de verschillende microscopische technieken, het maken van preparaten, en het geven van een wetenschappelijk verantwoorde toelichting. Het behouden en doorgeven van die microtechnische en micrografische technieken behoort eveneens tot onze missie.

Dit alles gebeurt in een geest van kameraadschap, wars van elke politieke of filosofische overtuiging. De leden zijn dames en heren van allerlei slag: bedienden, arbeiders, leraars, zelfstandigen, studenten, bedrijfsleiders, gepensioneerden …

Dank zij de gastvrijheid van de Universiteit Antwerpen (Campus Drie Eiken) kunnen we vergaderen in een laboruimte met microscopen en stereomicroscopen voor alle leden. Deze zaal beschikt tevens over alle audiovisuele faciliteiten. Ons materiaal staat veilig opgeborgen in kasten die alleen voor ons toegankelijk zijn. De laboruimte is ook tijdens de werkuren voor elk lid vrij te gebruiken.