Nigrosinepreparaten van ciliaten, een kleurtechniek die de inplanting van de cilia of trilharen duidelijk zichtbaar maakt. Bij de opname in kleur zijn door polarisatie ook de gekristalliseerde insluitsels in het protoplasma zichtbaar.