Dwarse bladdoorsnede van Boszegge (Carex sylvatica). Coupe gesneden met de handmicrotoom, na bleken gekleurd met de Dujardin kleuring. Opmerkelijk zijn de grote holten in het blad met tussenin telkens een vaatbundel. Aan beide zijden van het blad, ter hoogte van de vaatbundels, is er duidelijk versterkt weefsel (sclerenchym) te zien dat oranje kleurt.