Mycenastrum corium of lederster is een gasteromyceet die ook in ons land voorkomt. Het is een soort uit het buikzwamgeslacht Mycenastrum van de familie Ledersterachtigen (Mycenastraceae), uit de Stuifzwamorde Lycoperdales. Deze zwam heeft een dikke, kurkige of leerachtige binnenwand, en een dunne buitenwand. Lederster is de enige buikzwamsoort uit dit geslacht in Europa.